W krakowskim Królestwie Bez Kresu 9 grudnia 2023 r. w godzinach wieczornych odbyło się wydarzenie, które nieczęsto można spotkać. Odwołująca się do Katolickiej Nauki Społecznej grupa artystyczna Rylec wygłosiła manifest oficjonizmu – nurtu myślenia o sztuce, który ukształtował się w toku jej działalności. Charakteryzuje się on naciskiem na służebną rolę artysty, prowadzeniem ku głębi oraz pochwałą wysiłku i kunsztu twórców.
Spotkanie zaczęło się od przywitania przybyłych przez animatora grupy Szymona Kozieję, który następnie, wraz z Janem Borowskim i Filipem Adamusem, wygłosił treść manifestu. Dalej grupa przeszła do odczytów autorskiej poezji, odwołującej się do idei przewodnich grupy. Wśród autorów, którzy wystąpili znaleźli się: Filip Adamus, Katarzyna Giemza, Szymon Kozieja, Nikodem Soroczyński, Amelia Wiśniewska. Części poetyckiej towarzyszył śpiew Joanny Sitnickiej oraz gra na puzonie Teresy Dyduły-Klimczak. Wśród osób z grupy artystycznej pojawili się także m.in. Piotr Sitarz oraz Monika Tetela-Stankowska.
Na spotkanie przybyli także przyjaciele Rylca nie tylko z Krakowa, ale również z innych miejscowości. Pojawiły się także osoby zainteresowane życiem kulturalnym grupy i miasta.
Zapraszamy do śledzenia działań Grupy Rylec na facebooku.

 

Manifest

Żyjąc w rodzinie rodzin, jesteśmy pomni na sztafetę pokoleń przeszłych
artystów. Zjednoczeni z tymi, co żyją, z troską o kolejne pokolenia,
oznajmiamy, że twórczość, którą nazywamy oficjonistyczną:
1. Ma swoje źródło w Bogu, który jest pierwszym
i najdoskonalszym Stwórcą.
2. Pełni funkcję służebną, wystrzegając się zgubnej pychy.
3. Odsłania przed odbiorcą to, co prawdziwe, dobre i piękne.
4. Za cel stawia sobie prowadzenie duszy ku głębi.
5. Jest owocem wysiłku i kunsztu twórcy.
6. Wypływa z poczucia tożsamości i sama kształtuje tożsamość.
7. Nie daje się zawłaszczyć przemijającym nurtom politycznym,
dążąc do ukazania tego, co wieczne i niezmienne.

By Inne